Burmistrz Góry

Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz spotkała się 20 lutego 2024 r. z Panem Ryszardem Machem Dyrektorem Biura LOK Wrocław, Panem Bogdanem Potocznym Prezesem Liga Obrony Kraju Góra oraz Panem Jackiem Szczerbą członkiem Liga Obrony Kraju Góra.

Podczas spotkania Burmistrz Góry otrzymała złoty medal za zasługi dla Ligi Obrony Kraju nadany przez Radę Krajową LOK.