POLAK LIDEREM SEKCJI „C” ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI MODELARZY OKRĘTOWYCH NAVIGA.

Podczas Mistrzostw Świata Modeli Okrętowych Sekcji „C” NAVIGA rozegranych w Jabloncu nad Nysą (Czeska Republika) w dniu 26 września 2023 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Sekcji „C”, w którym uczestniczyli reprezentanci wszystkich krajów reprezentowanych na mistrzostwach. Podsumowano przebieg ostatniej kadencji działalności Sekcji oraz przeprowadzono wybory przewodniczącego Sekcji na kolejną kadencję.

W wyniku głosowania jednogłośnie wybrano na to zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko  Macieja Poznańskiego z Wrocławia. Wartym podkreślenia jest fakt, że Maciej Poznański od kilku kadencji jest komandorem Sekcji „C” Centralnej Komisji Modelarstwa LOK.

Nowemu przewodniczącemu życzymy dużo wytrwałości w realizacji swoich zamierzeń dotyczących działania Sekcji i sukcesów w jej prowadzeniu przez najbliższą kadencję, a może i dłużej.

Podpis foto: Symboliczny moment przekazania flagi Światowej Organizacji NAVIGA nowemu przewodniczącemu Sekcji „C” Maciejowi Poznańskiemu (w środku). Flagę przekazują reprezentanci władz NAVIGI: wiceprezydent – Jarosław Leoniec (Polska) oraz sekretarz Daniel Ciosu (Rumunia).