Prezydent Jeleniej Góry

W dniu 18.05.2023 r. o godz 11:00 w Jeleniej Górze, odbyło się spotkanie Dyrektora Biura Dolnośląsko-Opolskiego Zarządu Regionalnego LOK Pana Ryszarda MACHA z Prezydentem Jeleniej Góry Panem Jerzym ŁUŻNIAKIEM. Spotkanie, w bardzo przyjaznej atmosferze, dotyczyło przyszłego funkcjonowania Ligi Obrony Kraju w Jeleniej Górze. Z optymizmem planujemy przyszłe inwestycje integrujące całe społeczeństwo regionu.