Spotkanie z Burmistrzem Kłodzka i Dowódcą 22.kbpg

Spotkanie z Dowódcą 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej, Panem ppłk Grzegorzem SOWĄ i Burmistrzem Miasta Kłodzka Panem Michałem Piszko Wizyta dotyczyła ustaleń w zakresie powstającej strzelnicy Ligi Obrony Kraju. Było nam niezmiernie miło. Do zobaczenia.