Szkolenie 🙂

W dniu 27 maja 2024 roku na strzelnicy kulowej Fundacji Dobroszyckiej Grupy Strzeleckiej w Łuczynie, koło LOK WILK w Twardogórze zorganizowało szkolenie strzeleckie połączone z zajęciami pierwszej pomocy przedmedycznej dla klasy 1a  I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy. W części teoretycznej szkolenia strzeleckiego zapoznano młodzież z zasadami bezpieczeństwa (BLOS), budową broni i amunicji, postawami strzeleckimi, itp.

Następnie w mniejszych grupach młodzież obyła strzelania z karabinków  bocznego zapłonu .22lr, pistoletów bocznego zapłonu .22lr oraz pistoletów centralnego zapłonu 9×19. Równocześnie odbywały się zajęcia z zakresu pierwszej pomocy, w trakcie których uczestnicy uczyli się min. przeprowadzać resuscytację krążeniowo – oddechową, postępować w przypadku zadławień oraz opatrywać rany.

Instruktarz i szkolenie strzelecki przeprowadzili Panowie Daniel Ostrycharz oraz Mariusz Orlak.

Szkolenie medyczne przeprowadził Ratownik KPP i Instruktor Pierwszej Pomocy Pan Tomasz Urbanik.