Zawody Szkolnej Ligi Strzeleckiej

3 kwietnia 2023 r o godz. 10:00 na terenie Ligi Obrony Kraju (LOK) przy ul. Świdnickiej 28 we Wrocławiu rozpoczęły się kolejne międzyszkolne zawody strzeleckie.
Dzisiaj udział wzięli uczniowie ze Szkół:

LO nr 4, 7, 15, Elektroniczne Zakłady Naukowe, Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych.